Op deze website vind je een overzicht van de belangrijkste beroepen binnen de transportsector.
Wens je meer te weten over een beroep of een opleiding voor deze functie, selecteer één van je toekomstige collega's op de linkerhelft van het scherm. Zij maken je wegwijs in de boeiende wereld van 'Transport' en 'Organisatie Internationale Logistiek'.
 


Dat er alsmaar meer vervoerd wordt, is wel duidelijk : dagelijks rijden er tienduizenden vrachtwagens over onze wegen. De lucht-, zee- en binnenvaart kennen een sterke groei.

Een nieuwe naam voor een vernieuwende sector. Door de dynamiek van mondialisering en verregaande specialisatie wordt de rol van de transportorganisator nog belangrijker. In deze sector verschuift het accent stilaan van transport naar internationale logistiek. Logistiek wordt daarbij begrepen als het beheer van goederen-, informatie- en geldstromen. Bij internationale logistiek kan je dus het volledige vervoer en de logistieke keten - vanaf de productie tot bij de klant - begeleiden en organiseren.