De expediteur is de architect van het internationale vervoer. In die zin is hij ook een volwaardige logistieke dienstverlener. Concreet betekent dit dat de expediteur de gekozen transportmiddelen reserveert, voor- en navervoer regelt, vervoersdocumenten opstelt en douaneformaliteiten vervult. Daarom is de expediteur altijd en overal het aanspreekpunt voor zowel exporteur als importeur. Essentieel in zijn job, is dat de expediteur voortdurend juiste keuzes moet maken op gebied van transport: gaat het vervoer over de weg of het water, nemen we het spoor- en/of het luchtvervoer? Een expediteur houdt daarbij rekening met de prijs, de duur en de betrouwbaarheid van elk type vervoer. Hij stemt dus voortdurend af op de schommelingen van de markt.